PRODEJ A SERVISNÍ SLU®BY K PŘÍSTROJŮM HYLA

Obchodní zastoupení Praha


Jaroslav Vencovský

Krupská 1

100 00 Praha 10

IČO: 16478855    DIČ: CZ5605080778

®L vydán ®ivnostenským odborem OÚ Praha 10 dne 4.8.1992 pod č.j. 4181/92/F/VO/Prok

tel: 274 821 094   fax: 274 821 094   mobil: 777 253 788, 602 253 788

 

Domluvte si ukázku nového modelu HYLY s technologií samočistícího separátoru.

Certifikace ISO 9001 zaručuje kvalitu při čistění vzduchu a prostoru.